تولید انواع نایلکس رکابی و مورد نیاز نانوایی

۰۳ شهریور ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۵ ۶

عرضه در ابعاد استاندارد یا سفارشی به سه صورت چاپدار اختصاصی
،عمومی و بدون چاپ


  •  

 

 

نایلکس رکابی سایز کوچک
نایلکس رکابی رنگی
تولید کیسه فریزری در ابعاد استاندارد
نایلکس مورد نیاز نانوایی
نایلکس رکابی سوراخدار
نایلکس رکابی