تولید انواع نایلون های دسته موزی و تبلیغاتی

۰۳ شهریور ۱۳۹۷ ۳

عرضه به سه صورت چاپدار اختصاصی ،عمومی و بدون چاپ


  •  

 

 

نایلون رنگی دسته رکابی
کیسه نایلون بسته بندی تبلیغاتی
تولید و توزیع نایلون رکابی مشکی در ابعاد استاندارد