تولید انواع نایلون های بسته بندی

۰۳ شهریور ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۲ ۴

بسته به نیاز استفاده کننده  نایلون ها به دو صورت چاپدار و
 بدون چاپ، با بهترین کیفیت دوخت در ابعاد مختلف عرضه می شود.   

 

 

 

تولید کیسه نایلون در ابعاد سفارشی
نایلون مخصوص حمل مایعات
تولید کیسه نایلون در ابعاد سفارشی
تولید کیسه نایلون در ابعاد سفارشی