تولید انواع فیلم شیرینک پلی اتیلنی

۰۳ شهریور ۱۳۹۷ | ۱۱:۲۵ ۳

بسته به نیاز استفاده کننده  فیلم های شیرینک به دو صورت
چاپدار و بدون چاپ با عرض های مختلف عرضه می شود.


  •  

 

 

 

 

 

تولید فیلم شیرینک در انواع رنگ
تولید فیلم شیرینک در انواع رنگ
تولید انواع فیلم شیرینک