تولید انواع نایلکس رکابی و مورد نیاز نانوایی۶

تولید انواع نایلکس رکابی و مورد نیاز نانوایی

عرضه در ابعاد استاندارد یا سفارشی به سه صورت چاپدار اختصاصی ،عمومی و بدون...

تولید انواع نایلون های دسته موزی و تبلیغاتی۳

تولید انواع نایلون های دسته موزی و تبلیغاتی

عرضه به سه صورت چاپدار اختصاصی ،عمومی و بدون چاپ      

تولید انواع نایلون های بسته بندی۴

تولید انواع نایلون های بسته بندی

بسته به نیاز استفاده کننده  نایلون ها به دو صورت چاپدار و  بدون چاپ، با...

تولید انواع فیلم شیرینک پلی اتیلنی۳

تولید انواع فیلم شیرینک پلی اتیلنی

بسته به نیاز استفاده کننده  فیلم های شیرینک به دو صورت چاپدار و بدون چاپ...